Az iskola története

„Amit mindenkinek meg kell tanulnia: Szeretet. Nevetés. Még több nevetés. Figyelni és tanulni Kérni és megköszönni. Saját véleményt alkotni. Mások véleményét tiszteletben tartani. Őszinteség. Hogy Barát legyen. Hogy önmaga legyen.” 
                        Howard Roughan

Az Apáczai Csere János Általános Iskola Ózd város családi házas övezetének Táblának az iskolája.

  A település lakóinak gyermekei 1966-ig csak alsó tagozaton tanultak itt az iskolában, a felső tagozat a szomszédos városrész, Sajóvárkony általános iskolájába járt át. 1967-ben kezdték el építeni az iskolát, majd 1968-ban 8 évfolyamos általános iskolaként kezdte meg a működését. A régi iskolaépületben mai napig is napközi működik.

  Intézményünk története a római katolikus egyház népiskolájára vezethető vissza. Az oktatás- nevelés 1968/1969. évben Ragályi László igazgató vezetésével indult meg, akkor Táblai Általános Iskolaként.

  Az eltelt 40 év alatt többszörös névváltoztatásra került sor. 1995-ben a Virág úti óvoda az iskola tagintézménye lett. 2000–ben felvettük az Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda nevet. Az iskola története arra kötelez bennünket, hogy nevelő- és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományaink megismertetésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására. Iskolánk fenntartója Ózd Város Önkormányzata. A fenntartónk által jóváhagyott Alapító okirat szerint alapfeladatunk a körzetükben élő tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. Táblában élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő- és oktató munkánk ehhez igazodik: Tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. Törekszünk arra, hogy tanulóinak jelentős többsége képes legyen a folyamatos önművelésre, jól tudjon alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, és nyitottá váljon minden újra és mindenre, ami értékes.

  Az Apáczai Tankönyvkiadó Bázisiskolája címet viseljük.