Hitoktatás

Beiratkozáskor minden szülő nyilatkozik, hogy gyermeke a hit/erköcstan óra közül mit választ. Ezt tájékoztatók előzik meg. Iskolánkban igény szerint a Római Katolikus  Egyház, a Református Egyház végez  hitoktatást a törvényben előírtak szerint. Emellett  minden évfolyamon Etika oktatás (a korábbi erköcstan órákat váltva)  is folyik, az órák keddi és csütörtöki napokon vannak a  2017-2018. tanévben. Ezen órák a tanulók személyiségének fejlesztését a nevelést szolgálják, fejlesztve  érzelmi életüket, erkölcsi értékeiket.

Az egyházak és iskolánk a gyerekek és családok érdekében együttműködnek karitatív tevékenységekben, szeretetszolgálatban.  

Ózd-Sajóvárkony Református templom

Ózd-Sajóvárkony Római Katolikus templom 

Szép gondolatok:

– Az emberek utaznak, hogy csodálkozzanak a hegyek magasságán, a tenger óriás   hullámain, a folyók hosszú kanyarulatain, az óceánok mérhetetlen kiterjedésén, a csillagok mozgásán az égen, és csodálkozás nélkül mennek el önmaguk mellett.

– Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem az, hogy mennyire van benne szeretet.

– Szeressük embertársunkat, vagy azért mert jó, vagy azért, hogy jó legyen.

– Jobb a helyes úton sántikálva haladni, mint szilárd léptekkel téves irányba tartani.

– A világ egy könyv, és aki nem utazik, az csak egyetlen lapját olvassa el.

– Az a szeretet, amely véget ér, sohasem volt igazi.