Pályázat

EFOP-1.4.2-16-2016-00001 Gyerekesély Ózdi Járásban

Digitális Válaszút Program /A Magyar Református Szeretetszolgálat a 8. évfolyam továbbtanulását segítő pályázata

EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című kiemelt projekt

Útravaló- Út a középiskolába program

EFOP-3.9.2.-16-2017-00020 HUMÁN KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE AZ ÓZDI JÁRÁSBAN

EFOP-3.3.5 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása napközis és bentlakásos táborokban

Erzsébet tábor pályázata – folyamatos

TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001-2013. Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban

Támop-3.1.4.B Köznevelés az iskolában

EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című kiemelt projekt (2017-2020)