Támop-3.1.4.B Köznevelés az iskolában

„ÉRTÉKEKRE ÉPÍTÜNK”

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001.

„Köznevelés az iskolában” címmel a KLIK átfogó fejlesztési programja.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 10 milliárd Ft.

A projektmegvalósítás időtartama:2014. május 1 és 2015. augusztus 31. közötti időszak

Ebből az Észak-Magyarországi régióban 26 iskola  400 milló Ft értékben.

A TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 „Köznevelés az iskolában” című projekt fejlesztései öt jelentős területen zajlanak.
1. A szervezetfejlesztés során a pedagógiai munka hatékonyságának növelése

2. A rendszerszervezés keretében komplex információs rendszert alakít ki a KLIK, melynek eredményeként kevesebb adminisztrációs teher és hatékonyabb munkavégzés várható.

3. A módszertani innováció célja a legjobb pedagógiai példák és módszerek összegyűjtése és támogatása a hálózatos működés keretében módszertani központok létrehozásával, illetve komplex módszertani csomagok összeállításával, elterjesztésével.

4. A partnerség és hálózatosodás az együttműködési folyamatok, közösségek kialakulását ösztönzi az iskola és a környezete – szülők, önkormányzatok, civilszervezetek, cégek – között.

5.A programmal az intézményfenntartó központ segíti az együttműködési gyakorlatok elterjedését.

Célja röviden:

1. intézményi fejlesztés
2. módszertani innováció
3. partnerség és hálózatosodás
4. szervezetfejlesztés
5. rendszerszervezés

Az iskolánk mentora Mezeiné Varga Éva.

Az Ózdi Apáczai Csere János Általános Iskolában közel 17 millió Ft fejlesztés a 2014-2015-ös tanévben!

Így írtak Rólunk ……

„Ózdon több mint 40 millió forintból három iskola fejlesztése valósul meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Új Széchenyi Tervből finanszírozott „Köznevelés az iskolában” projektjének részeként. A projektindító rendezvényt az ózdi Petőfi Sándor Általános Iskolában tartották, ahol az intézményfejlesztés folyamatait, valamint részleteit mutatták be az érintett iskoláknak – a házigazda intézményen kívül az Apáczai Csere János Általános Iskola és az Árpád Vezér Általános Iskola és Szakiskola pedagógusainak és szülői munkaközösségi képviselőinek.”

 2014. június 13.

Miért jó ez a tanulóknak ?
a napi pedagógiai munkába olyan módszerek épülnek be, amelyek segítik –  a tanulókat, nevelőket.
 hatékonyabb lesz az idegen nyelv és informatika tantárgy tanulása-tanítása
a korai iskolaelhagyók, lemorzsolódók számának csökkentése
a szülő és pedagógus együtt dolgozik a tanuló sikeréért
 segíti a konfliktusok kezelését
a különböző csoportok együttélését, együttműködését segíti, nyitott iskola.

Miért jó az iskolának?
Mert tárgyi eszközökben gyarapodik.
A szakmai anyagokban gazdagodik az iskola.
A pedagógusok újabb ismeretekhez jutnak.
Mert a tanulók szeretik az iskolát.

Mindezért dolgozik a tanévben 205 tanuló 18 pedagógus, az iskolatitkár és 6 technikai alkalmazott.
Segíti még 2 pedagógiai asszisztens és közfoglalkoztatottak, őrök, takarítók, konyhai dolgozó 3-6 fő.